#ZielonyZwrotTAURONA
Podsumowanieroku
Niezwykle istotnym wydarzeniem dla całego sektora energetycznego w 2018 r. było przeprowadzenie pierwszych aukcji rynku mocy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla klientów.
Aukcje rynku mocy
2 246 MWh
Moce zakontraktowane
przez TAURON
4,8 mld zł
Łączne przychody
do 2037 r.
Niezwykle istotnym wydarzeniem dla całego sektora energetycznego w 2018 r. było przeprowadzenie pierwszych aukcji rynku mocy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla klientów.
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu
ZOBACZ WIĘCEJ
Podsumowanieroku
Jesteśmy firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany w otoczeniu, przy jednoczesnym zrównoważonym korzystaniu z zasobów. Chcemy kreować odpowiedzialną energetykę przyszłości.
Ograniczenie emisji CO2 dzięki transformacji aktywów [kg/MWh]
66 %
udział aktywów
zeroemisyjnych w 2030 r.
-51 %
Redukcja emisyjności
do 2030 r.
Przed nami nowe wyzwania, ale niewątpliwie warto przyjrzeć się osiągnięciom minionego roku, które dają nam mocne podstawy i elastyczność w kształtowaniu ścieżki rozwoju Grupy.
Filip Grzegorczyk
Prezes Zarządu TAURON Polska Energia S.A.
ZOBACZ WIĘCEJ
 • Klient
 • Pracownik
Klientw centrumnaszej uwagi
W ramach naszej strategii wyznaczyliśmy sobie ambitny cel bycia firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Widzimy już pierwsze pozytywne efekty umiejscowienia relacji z klientem w centrum naszych zainteresowań. Są to wyniki badań satysfakcji klientów, w których uzyskaliśmy ocenę 8,1/10.
ZOBACZ WIĘCEJ
STABILNOŚĆ
I BEZPIECZENSTWO
ENERGETYCZNE
NASZE
PRODUKTY
TROSKA
O ŚRODOWISKO
TAURON -
DOBRY SĄSIAD
Uwalniamy wewnętrzny potencjał
Dążymy do tego, aby nasi pracownicy byli wysoko wykwalifikowanymi specjalistami posiadającymi kompetencje niezbędne do realizacji obecnych, a także przyszłych celów biznesowych, które będą stanowiły przewagę konkurencyjną na rynku, na którym funkcjonuje nasza organizacja.
ZOBACZ WIĘCEJ
INNOWACYJNA
KULTURA
ORGANIZACYJNA
BEZPIECZEŃSTWO
INICJATYWY
WSPIERAJĄCE
ROZWÓJ
WSPÓŁPRACA
ZE SZKOŁAMI
I UCZELNIAMI
Stabilnośćfinansowa
Wdrożyliśmy szereg inicjatyw, które gwarantują środki finansowe niezbędne dla dalszego zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej. Kontynuujemy wieloletnią współpracę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.
ZOBACZ WIĘCEJ
Nowe źródła finansowania w 2018 r.
Duże znaczenie w budowie kapitału finansowego ma stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów konwencjonalnych.
ZOBACZ WIĘCEJ
Udział poszczególnych segmentów w wyniku EBITDA (mln zł)
Do 2025 r. Grupa planuje inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie (dodatkowe 900 MW), farmy fotowoltaiczne (dodatkowe 300 MW) i rozpoczęcie procesu zaangażowania w budowę morskich farm wiatrowych.
ZOBACZ WIĘCEJ
Miks energetyczny Grupy w 2030 roku
 • Dostęp do
  finansowania
 • Baza stabilnych biznesów
  regulowanych
 • Transformacja energetyczna
  Grupy TAURON
 • SMART CITY
 • Car
  Sharing
 • Rozwój sieci
  światłowodowej
 • Blok 910 MW
  w Jaworznie
Lider Innowacjisektora
Usługi na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy (IoT).
ZOBACZ WIĘCEJ odtwarzaj
Monitorowanie jakości powietrza
System zarządzania parkowaniem
Zmiana natężenia światła na ulicach
We współpracy z Bankiem ING uruchomilismy usługę carsharingu na terenie Katowic.
ZOBACZ WIĘCEJ odtwarzaj
ELEKTROMOBILNOŚĆ
Program pilotażowy
150
stacji ładowania
do 2020 r.
20
pojazdów
Lokalizacja:
Katowice
Działania realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
ZOBACZ WIĘCEJ odtwarzaj
Szerokopasmowa sieć dostępu do internetu w siedmiu regionach południowej Polski
601
szkół
102 tys.
klientów
Kluczową inwestycją Grupy jest budowa bloku 910 MW w Jaworznie.
ZOBACZ WIĘCEJ odtwarzaj
6,2 mld zł
Wartość projektu
6,5 TWh
Ilość energii wytwarzanej rocznie
33%
Wzrost sprawności w relacji do starszych elektrowni

Wyniki wyszukiwania: