Kapitał finansowy

Wzmacniając siłę i stabilność Grupy Kapitałowej, tworzymy wartość dla akcjonariuszy. Osiągamy to dzięki konsekwentnej realizacji Strategii, w tym Programu Poprawy Efektywności, przemyślanym Inicjatywom Strategicznym oraz nowemu modelowi operacyjnemu, zorientowanemu na procesy. Wybiegając w przyszłość, coraz silniej angażujemy się w działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną, w tym w projekty oparte o dedykowany fundusz typu Corporate Venture Capital. Dużą rolę w budowie kapitału finansowego mają stabilna baza dystrybucyjnych aktywów regulowanych oraz dbałość o efektywność aktywów konwencjonalnych. Wszystkie działania rozwojowe Grupy nie byłyby skuteczne bez konsekwentnego budowania pozytywnych relacji z klientami, bazujących na zintegrowanej obsłudze.

 • 102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału w 2018 r.

 • Aktywa trwałe: 32,5 mld zł
 • WRA Segmentu Dystrybucja: 16,9 mld zł
 • Wartość aktywów wytwórczych: 12,7 mld zł
 • Poziom zadłużenia: 8,6 mld zł
 • CAPEX: 3,7 mld zł

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Utrzymujemy stabilność finansową dzięki działaniom optymalizującym wydatki i strukturę aktywów
 • Przygotowaliśmy wariantowy plan ograniczenia programu inwestycyjnego, uwzględniający spodziewaną efektywność nakładów inwestycyjnych
 • Podczas realizacji programu inwestycyjnego nieprzerwanie racjonalizujemy ponoszone nakłady
 • Konsekwentnie realizujemy plan optymalizacji finansowania Grupy
 • Rozwijamy partnerstwo w ramach inicjatyw Corporate Venture Capital
 • Prowadzimy inwestycje z udziałem partnerów kapitałowych: w 2018 r. Polski Fundusz Rozwoju przystąpił do spółki Nowe Jaworzno Grupa TAURON, realizującej budowę bloku o mocy 910 MW w Jaworznie, co jest efektem podpisanej w marcu 2018 r. umowy inwestycyjnej
 • Wdrażamy nowe modele biznesowe
 • Zwiększamy udział przychodów z rynku regulowanego (rynek mocy)

Osiągnięte rezultaty

Obszar roboczy 2
5,5 mln

liczba klientów Sprzedaży

Obszar roboczy 2
5,6 mln

liczba klientów Dystrybucji

2018 2017 2016
Przychody ze sprzedaży 18,1 mld zł 17,4 mld zł 17,6 mld zł
EBITDA 3,4 mld zł 3,6 mld zł 3,3 mld zł
Marża EBITDA 18,6% 20,8% 18,9%
Przepływy z działalności operacyjnej 2,1 mld zł 3,6 mld zł 3,1 mld zł
Dług netto/EBITDA 2,54 2,24 2,31
PPE (2016-2018)
realizacja 132%
1,7 mld zł 1,1 mld zł 0,5 mld zł
Zysk netto na akcję 0,12 0,79 0,21
ROIC 2,77% 6,43% 2,95%
ROE 1,1% 7,7% 2,2%
Długoterminowy rating* BBB BBB BBB

* 17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi spółki TAURON Polska Energia w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną.

Wyniki wyszukiwania: