Kapitał produkcyjny

Grupa TAURON jest pionowo zintegrowanym koncernem prowadzącym działalność we wszystkich kluczowych segmentach sektora energetycznego, tj. w obszarze wydobycia węgla kamiennego, wytwarzania, dystrybucji oraz obrotu energią elektryczną i ciepłem. Wartość bilansowa wszystkich aktywów Grupy TAURON to ponad 35 mld złotych.

 • 102-7

Kluczowe dane dotyczące kapitału

 • 3 zakłady górnicze wydobywające węgiel kamienny
 • 5 elektrowni węglowych (4,3 GW mocy elektrycznej i 1,2 GW mocy cieplnej)
 • 3 elektrociepłownie (0,3 GW mocy elektrycznej i 1,2 GW mocy cieplnej)
 • 34 elektrownie wodne (moc zainstalowana: 133 MW)
 • 844 km sieci ciepłowniczej
 • 4 farmy wiatrowe (moc zainstalowana: 201 MW)
 • 235 tys. km linii dystrybucyjnych
 • 58,8 tys. transformatorów
 • 56,2 tys. stacji SN/nN
 • 490 stacji WN/SN

Zarządzanie wynikami z kapitału

 • Inwestujemy w aktywa górnicze, aby zapewnić stabilne i efektywne wydobycie:
  • budujemy szyb Grzegorz wraz z infrastrukturą i wyrobiskami towarzyszącymi w ZG Sobieski
  • budujemy poziom 800 m w ZG Janina
  • prowadzimy program inwestycyjny ZG Brzeszcze
 • Budujemy nowoczesne moce wytwórcze, kluczowe dla bezpieczeństwa energetycznego, między innymi:
 • Rozwijamy sieć ciepłowniczą, uczestniczymy w walce z niską emisją
 • Dostosowujemy jednostki wytwórcze do warunków pracy obowiązujących po 2021 r., wynikających z wprowadzenia Konkluzji BAT
 • Pozyskujemy środki z Rynku Mocy na inwestycje w konwencjonalne moce wytwórcze
 • Poprawiamy produktywność istniejących aktywów OZE, jednocześnie będąc gotowymi na wzrost mocy zainstalowanej w tym obszarze
 • Poprawiamy jakość i niezawodność zasilania odbiorców w energię elektryczną

2018 2017 2016
Nakłady inwestycyjne 3,7 mld zł 3,5 mld zł 3,8 mld zł
Amortyzacja 1,7 mld zł 1,7 mld zł 1,7 mld zł
 • 102-2
 • 102-6

Osiągnięte rezultaty

5,01 mln Mg

wyprodukowanego węgla handlowego w grupach segmentowych: miały, średnie, grube ekogroszek

16,21 TWh

wyprodukowanej energii elektrycznej

11,29 PJ

wytworzonego ciepła

51,97 TWh

dystrybuowanej energii

Wyniki wyszukiwania: