Ekosystem innowacji

Grupa TAURON uważnie analizuje zmiany w otoczeniu, które wpływają na cały jej łańcuch wartości, jego poszczególne elementy lub mogą z dużym prawdopodobieństwem wywierać znaczący wpływ na ten łańcuch w przewidywalnej przyszłości. Dostrzegamy intensywny rozwój i potencjalne znaczenie rozproszonych źródeł energii, postępującą digitalizację sieci dystrybucyjnych oraz zmianę roli odbiorcy energii, który z pasywnego uczestnika rynku staje się jego aktywnym graczem lub wręcz tzw. prosumentem. Postępu technologicznego nie traktujemy jako zagrożenie, lecz szansę, aby stać się liderem innowacji sektora.

W realizowanej od września 2016 r. Strategii Grupy TAURON stawiamy na dynamiczny rozwój obszaru badań, rozwoju i innowacji, dostrzegając w nim potencjał do kreowania w przyszłości istotnej części przychodów. Od 2017 r. na działania z kategorii B+R+I Grupa jest gotowa przeznaczać minimum 0,4% skonsolidowanych przychodów rocznie, co w roku 2018 przełożyło się na budżet w wysokości 80 mln zł. Ostatnie lata potwierdzają, że cel ten jest realizowany. Efekty prac pozwolą nam na wzrost atrakcyjności i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Pracujemy nad projektami, które pozwolą wzbogacić naszą ofertę o nowoczesne usługi i technologie podwyższające komfort i bezpieczeństwo życia odbiorców. Wykorzystujemy nasz kapitał intelektualny, kapitał ludzki, a także zdolność do budowania relacji z zewnętrznymi partnerami, takimi jak jednostki naukowe i start-upy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji poświęconej zarządzaniu innowacjami. Strategia przewiduje również rozwój projektów w oparciu o model Corporate Venture Capital (CVC) i coroczną rewizję wskaźnika wydatków na B+R+I, odnosząc ją do aktualnej sytuacji finansowej.

W Strategii wskazane zostały cztery priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. Na ich bazie stworzony został system zarządzania projektami grupujący je w cztery kluczowe portfele.

image/svg+xml

Chcemy to osiągnąć, opracowując nowe produkty i efektywnie zarządzając infrastrukturą. W ten sposób przygotowujemy się na wyzwania energetyki przyszłości.

Opisane ambicje wymagały zmian organizacyjnych, wypracowania systemu zarządzania innowacjami oraz zabezpieczenia źródeł finansowania działań innowacyjnych.

Jarosław Broda
Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju

Priorytetowe kierunki działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej wskazane w Strategii Grupy TAURON

tauron-model-inforgrafiki-dzialanie-14-14 tauron-model-inforgrafiki-dzialanie-14-14

Wyniki wyszukiwania: