Rekomendacje i ratingi

Działania, osiągnięcia oraz wyniki Grupy TAURON są monitorowane przez analityków, którzy reprezentują różne instytucje finansowe, banki i brokerów.

W 2018 r. analitycy domów maklerskich i banków inwestycyjnych wydali łącznie 10 rekomendacji dla akcji TAURON, w tym:

Obszar roboczy 2
2

rekomendacje „kupuj”

Obszar roboczy 3
7

rekomendacji „trzymaj”,

Obszar roboczy 1
1

rekomendację „sprzedaj”

Poniższa tabela przedstawia zestawienie rekomendacji wydanych w 2018 r.

Lp. Data wydania rekomendacji Instytucja wydająca rekomendację Rekomendacja/ cena docelowa
1 12.12.2018 r. BM Santander Sprzedaj / 1,60 zł
2 29.11.2018 r. mBank DM Kupuj / 3,06 zł
3 26.11.2018 r. Societe Generale CIB Trzymaj / 2,50 zł
4 18.10.2018 r. Wood&Co Trzymaj / 1,98 zł
5 2.10.2018 r. Erste Securities Trzymaj / 1,78 zł
6 24.07.2018 r. DM BOŚ Trzymaj / 2,53 zł
7 4.07.2018 r. Raiffeisen Centrobank Trzymaj / 2,40 zł
8 26.06.2018 r. DM Banku Handlowego (Citi) Trzymaj / 3,50 zł
9 9.04.2018 r. Trigon DM Kupuj / 2,60 zł
10 15.01.2018 r. BM Exane BNP Paribas Trzymaj / 4,00 zł

Ratingi

TAURON posiada rating, czyli ocenę wiarygodności i wypłacalności, agencji ratingowej Fitch Ratings.

17 kwietnia 2019 r. agencja ratingowa Fitch potwierdziła długoterminowe ratingi TAURON w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB” z perspektywą stabilną oraz przyznała rating programowi emisji obligacji hybrydowych na poziomie „BB+” i krajowy rating na poziomie „BBB+ (pol)”.

Pełna lista ocen ratingowych TAURON obejmuje:

Rodzaj ratingu Ocena/perspektywa
Długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej BBB/stabilna
Krótkoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej F3
Krajowy rating długoterminowy A+(pol)/stabilna
Rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia dla euroobligacji o wartości 500 mln euro BBB
Krajowy rating niezabezpieczonego i niepodporządkowanego zadłużenia A+(pol)
Rating obligacji hybrydowych o wartości 190 mln euro (EBI) BB+
Rating obligacji hybrydowych o wartości 750 mln zł (EBI) BB+
Rating programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BB+
Rating krajowy programu emisji obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BBB+(pol)
Rating w walucie krajowej obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BB+
Rating krajowy obligacji hybrydowych o wartości 400 mln zł (BGK) BBB+(pol)

Wyniki wyszukiwania: