Relacje Inwestorskie

Rzetelna i regularna komunikacja z akcjonariuszami oraz inwestorami to jeden z podstawowych priorytetów Grupy TAURON w zakresie relacji inwestorskich. Komunikacja z rynkiem kapitałowym odbywa się nie tylko w formie działań wymaganych przepisami prawa, czyli np. poprzez publikowanie informacji w raportach bieżących i okresowych, ale jest również uzupełniana licznymi dodatkowymi aktywnościami i narzędziami kierowanymi bezpośrednio do wszystkich interesariuszy.

Budowanie przez nas relacji z inwestorami oparte jest zarówno na wcielaniu w życie najlepszych praktyk stosowanych na całym świecie, jak i wyznaczaniu najwyższych standardów na polskim rynku kapitałowym. Za realizację najlepszych praktyk w tym obszarze odpowiada zespół relacji inwestorskich, który współpracując bezpośrednio z Zarządem TAURONA oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi dba o to, by wszyscy interesariusze otrzymywali kompletne informacje na temat działalności Grupy.

TAURON organizuje konferencje inwestorskie, ale również aktywnie uczestniczy w wydarzeniach przygotowywanych przez podmioty funkcjonujące na rynku kapitałowym, w tym roadshows w Polsce i za granicą.

Spotkania z inwestorami

W 2018 r. członkowie Zarządu oraz inni przedstawiciele Grupy TAURON odbyli liczne spotkania z inwestorami, podczas których prezentowana była strategia Grupy, najważniejsze projekty inwestycyjne oraz sytuacja finansowa, a także informacje dotyczące aktualnej kondycji i perspektyw dla sektora energetycznego. W związku z publikacją raportów okresowych, Spółka zorganizowała konferencje dla inwestorów i analityków, podczas których członkowie Zarządu omawiali wyniki finansowe oraz prezentowali najważniejsze osiągnięcia w raportowanych okresach. Wydarzenia te były transmitowane za pośrednictwem Internetu w języku polskim i angielskim. Zadbaliśmy również o możliwość ich prześledzenia w terminie późniejszym. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mają zagwarantowany równy dostęp do informacji.

Spotkania z dziennikarzami

Osobne spotkania poświęcone omówieniu wyników finansowych są regularnie organizowane również dla przedstawicieli kluczowych mediów. Grupa TAURON dokłada wszelkich starań, by informacje na temat jej kondycji i uwarunkowań rynkowych mogły dotrzeć do wszystkich grup inwestorów za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji.

Roadshows i konferencje

Oprócz spotkań towarzyszących publikacji raportów okresowych, w 2018 r. członkowie Zarządu oraz przedstawiciele zespołu relacji inwestorskich wzięli udział w kilkunastu konferencjach i roadshows, podczas których odbyło się około 100 spotkań z zarządzającymi i analitykami rynku kapitałowego. Przedstawiciele TAURON spotykali się z inwestorami instytucjonalnymi nie tylko w Polsce, ale także w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Austrii i Czechach.

Elektroniczne kanały komunikacji

W związku z rosnącym znaczeniem kanałów internetowych i mediów społecznościowych, kładziemy duży nacisk na ich rozwój i traktujemy je jako ważne narządzie komunikacji z inwestorami.

W serwisie YouTube zamieszczamy relacje z ważnych dla inwestorów wydarzeń – konferencji wynikowych, obrad Walnego Zgromadzenia, Dni Inwestora – oraz komentarze Prezesa Zarządu do wyników finansowych.

Na portalu społecznościowym Facebook Spółka publikowała zapowiedzi istotnych wydarzeń wraz z linkami do stron, na których można śledzić transmisje lub wziąć udział w czacie inwestorskim.

TAURON posiada profil korporacyjny na portalu społecznościowym Twitter, gdzie publikuje między innymi informacje z obszaru relacji inwestorskich.

Relacje Inwestorskie

Mając świadomość, jak istotnym źródłem informacji dla inwestorów jest strona internetowa, a w szczególności zakładka Relacje Inwestorskie, Spółka dba o jej zawartość i aktualność zamieszczanych tam treści. Sekcja Relacje Inwestorskie zawiera wiele przydatnych informacji o bieżących wydarzeniach, wynikach finansowych, czy strategii Grupy TAURON. Zamieszczone są w niej również prezentacje i relacje wideo z konferencji podsumowujących wyniki finansowe.

Spotkania z inwestorami indywidualnymi

W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, TAURON uczestniczył w wydarzeniach skierowanych do inwestorów indywidualnych. Był m.in. partnerem strategicznym konferencji „WallStreet” w Karpaczu, organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. W ramach regularnej komunikacji z tą liczną grupą inwestorów w 2018 r. odbyły się cztery czaty z przedstawicielami Zarządu, w których każdorazowo brało udział około stu inwestorów indywidualnych.

Najwyższa jakość relacji inwestorskich

Nasza aktywność w obszarze relacji inwestorskich jest doceniana przez uczestników rynku kapitałowego i inwestorów. W 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, Spółka otrzymała nagrody i wyróżnienia za wysoką jakość relacji inwestorskich:

Relacje inwestorskie TAURON po raz trzeci zostały uznane za najlepsze wśród spółek z indeksu WIG30 w badaniu relacji inwestorskich zorganizowanym przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” oraz Izbę Domów Maklerskich.

TAURON po raz drugi znalazł się w gronie laureatów rankingu „Transparentna Spółka Roku” za przejrzystość prowadzenia biznesu oraz jakość i rzetelność komunikacji z rynkiem.

Wyróżnienie od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za wysokie standardy w obszarze relacji inwestorskich oraz stosowanie najlepszych praktyk w zakresie komunikacji kierowanej do inwestorów indywidualnych.

Nagroda specjalna w ramach konkursu Złota Strona Emitenta za najlepsze dostosowanie strony relacji inwestorskich do obecnych standardów SEO (Search Engine Optimization).

Nagroda „Best of The Best” oraz pierwsza nagroda za zintegrowany raport roczny w konkursie „The Best Annual Report” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Spółka potwierdziła tym samym swoją pozycję w gronie spółek mogących pochwalić się najwyższymi standardami raportowania.

Obecność w RESPECT Index

Od 2013 r. TAURON wchodzi w skład RESPECT Index, a w grudniu 2018 r., po raz szósty z rzędu, Spółka znalazła się w gronie podmiotów giełdowych stosujących najwyższe standardy zrównoważonego rozwoju.

Wyniki wyszukiwania: