Klienci w centrum naszej uwagi

W 2016 r. przyjęliśmy Strategię Grupy TAURON na lata 2016-2025, w której określiliśmy wizję, zgodnie z którą jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów. Efekty wdrożenia strategii w życie i zwiększenia koncentracji na klientach są już widoczne.

 • EU DMA (zapewnienie informacji)
 • 418-1
 • 103-1 (418)
 • 103-2 (418)
 • 103 -3 (418)

Świadczą o tym wyniki badań satysfakcji klientów w Badaniach Satysfakcji Klientów z 2018 r. (ocena 8,1/10). Klienci postrzegają TAURON jako firmę zorientowaną na klienta (7,7/10), dostarczającą nowoczesne i dogodne rozwiązania  (7,7/10). Dodatkowo, niemal o 20% w stosunku do 2017 r. spadła liczba klientów, którzy zdecydowali się na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej.

Ocena TAURON uzyskana w badaniu satysfakcji klientów 8,1/10

2018 r. był kolejnym rokiem, kiedy rozwijaliśmy produkty i usługi, starając się jak najbardziej dopasować je do oczekiwań naszych klientów. Podnosiliśmy jakość obsługi oraz rozwijaliśmy nowe kanały kontaktu i kanały sprzedaży, aby wyjść naprzeciw coraz wyższym wymaganiom „zdigitalizowanych” klientów.

W ostatnich dwóch latach koncentrowaliśmy się na poznawaniu naszych klientów, problemów, z którymi borykają się w kontakcie z TAURONEM, i konsekwentnie poprawialiśmy procedury obowiązujące w firmie.  Wszystko po to, by zbudować pozytywne doświadczenia naszych klientów.

Wiemy, że jest to ważny element budowania naszej przewagi konkurencyjnej,  ponieważ 80% klientów twierdzi, że doświadczenie, które dostarcza firma, jest równie ważne, jak jej produkty i usługi. 57% klientów decyduje się przejść do konkurencji, jeśli ta zdoła zapewnić lepsze doświadczenia lub zachowa się zgodnie z ich oczekiwaniami (raport Salesforce z 2018 r., „Trends in Integrated Customer Experience”).

W TAURONIE realizowane są projekty w ramach programu transformacji cyfrowej „Klient 360”, obejmujące trzy perspektywy: technologii, narzędzi i organizacji.  Kluczowym przedsięwzięciem  jest system CRM. Świadomi nabywcy wyrażają bardzo silne oczekiwanie, by osoby reprezentujące TAURON znały nie tylko produkty i usługi znajdujące się w ofercie firmy i potrafiły dopasować je do aktualnych potrzeb klienta, ale też by dysponowały kompletem informacji o historii indywidualnego klienta. Nie jesteśmy w stanie tego osiągnąć bez spójnego systemu, zbierającego dane na temat klientów i historii ich kontaktów z TAURONEM.

Liczba klientów indywidualnych i biznesowych

 • EU3

Typ grupy sprzedaży
Obszar sprzedaży
Przesył i Dystrybucja
Indywidualna 5 035 829 31 160
Biznesowa (z instytucjami włącznie)
424 089 203 015
Suma 5 459 918 234 175

Standardy obsługi klienta w Grupie TAURON

Grupa TAURON systematycznie wprowadza zmiany i usprawnienia w kanałach obsługi klienta. Chcąc poznać oczekiwania i opinię swoich interesariuszy, przeprowadzamy badania ukazujące zmiany w obszarze ich satysfakcji, ze szczególnym uwzględnieniem jakości obsługi. Badania są prowadzone cyklicznie, raz w roku, wśród klientów indywidualnych, biznesowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw należących do Grupy TAURON i innych firm energetycznych.

image/svg+xml

W 2018 r. badanie satysfakcji dla TAURON Obsługa Klienta przeprowadziła niezależna agencja badawcza Kantar TNS S.A.

Porównanie wyników z ostatnich lat potwierdza skuteczność realizowanych działań rozwojowych w obszarze obsługi klienta. Przykładowo, w 2018 r. otrzymaliśmy lepszą ocenę skuteczności załatwiania spraw w Punktach Obsługi Klienta niż w poprzednim roku. Wyżej niż przed rokiem zostały ocenione także wszystkie aspekty infolinii. To bardzo istotne, ponieważ popularność tego kanału rośnie wśród klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw.

[%] 2014 2015 2016 2017 2018
Klienci zadowoleni ze współpracy z firmą TAURON 76% – klienci indywidualni

72% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

72% – klienci biznesowi

79% – klienci indywidualni

70% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

75% – klienci biznesowi

80% – klienci indywidualni

73% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

75% – klienci biznesowi

80% – klienci indywidualni

71% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

77% – klienci biznesowi

81% – klienci indywidualni

73% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

77% – klienci biznesowi

Klienci zadowoleni z kontaktu i obsługi 81% – klienci indywidualni

76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

81% – klienci biznesowi

80% – klienci indywidualni

76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

83% – klienci biznesowi

82% – klienci indywidualni

76% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

84% – klienci biznesowi

79% – klienci indywidualni

69% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

83% – klienci biznesowi

81% – klienci indywidualni

70% – klienci MŚP (małe i średnie przedsiębiorstwa)

83% – klienci biznesowi

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Indeks satysfakcji
(CSI)

71 73 73 76 79 80 80 81
Indeks lojalności 73 77 77 83 84 86 85 81

Dobre wyniki  motywują nas do dalszego działania. Dziś wiemy, w czym ­– z punktu widzenia naszych klientów – jesteśmy dobrzy i gdzie powinniśmy się poprawić. Obszary, które wymagają usprawnień i dopracowania, aby jeszcze lepiej spełnić oczekiwania naszych klientów, stanowią bardzo istotny element wewnętrznego raportowania w TAURONIE.

Oprócz badań, które oceniają nasze relacje z klientami cyklicznie, w każdym kwartale, badamy doświadczenia klientów w punktach styku klienta z Grupą TAURON.  Najistotniejszym wskaźnikiem jest dla nas NPS, czyli stopień „polecalności” marki przez klienta. Badania przeprowadzamy po realizacji transakcji w obszarach przyłączenia, umowy, rozliczenia, windykacja i reklamacje. Badanie tego typu daje natychmiastowy wynik wskazujący, jak klient ocenia ostatni kontakt z nami.

NPS
1Q 2018 2Q 2018 3Q 2018 4Q 2018
przyłączenia 43 40 50 56
umowy 45 42 50 49
rozliczenia X 48 62 43
reklamacje X -6 2 4
windykacja 32 19 39 43
 • EU DMA (zapewnienie informacji)

Wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów defaworyzowanych i wrażliwych grup odbiorczych

W ramach PRO Klienckiej Polityki Społecznej TAURON podejmuje liczne działania na rzecz swoich klientów, również tych defaworyzowanych, czyli wrażliwych energetycznie i osób w wieku senioralnym.  Niektóre z działań można zauważyć gołym okiem – np. przystosowanie stacjonarnych Punktów Obsługi Klienta (POK) do potrzeb osób z niepełnosprawnością  (podjazdy, poczekalnie) czy dostosowanie stron internetowych do potrzeb ludzi słabowidzących.

TAURON jest partnerem ogólnopolskich kampanii informacyjnych takich jak „Senior znaczy szacunek” (kampania Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej), „Wybierz mądrze” (kampania Towarzystwa Obrotu Energią) oraz „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”.

„Senior znaczy szacunek”

Kampania „Senior znaczy szacunek” dotarła do ponad 1,5 mln osób w wieku 55+. Projekt obejmował różne kanały komunikacji:

 • 10 odcinków słuchowiska radiowego „Złote lata”,
 • konkurs nawiązujący do słuchowiska,
 • 10 wykładów na uniwersytetach trzeciego wieku,
 • 6 eventów pn. „Miasteczko seniora”.

Projekt poruszył problemy, z jakimi borykają się seniorzy, w tym: zdrowie, zanieczyszczenie powietrza, pułapki marketingowe, nowoczesne technologie, prawa klienta oraz asertywność.

„Wybierz mądrze”

Kampania „Wybierz mądrze” miała na celu budowę świadomości praw odbiorców energii elektrycznej i gazu w zakresie podpisywania umów sprzedaży tych mediów. Po raz trzeci twarzą kampanii został Karol Strasburger – prezenter telewizyjny, gospodarz programu „Familiada”, znany aktor. Kampania skierowana była do wszystkich osób zamieszkujących Polskę, które mogły nie posiadać wystarczających informacji na temat przysługujących im praw. Główną grupą docelową kampanii były osoby powyżej 50 roku życia – w tej grupie komunikat dotarł do ponad 6 mln osób.

„Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz.”

Z myślą o klientach, o ich bezpieczeństwie i wiedzy konsumenckiej realizowana jest od kilku lat kampania pt. „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”. Komunikat ten, za pośrednictwem radia, prasy i innych kanałów reklamy dotarł w 2018 r. do ok. 3 mln osób w wieku 55+, mieszkańców województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. Ostrzegamy w ten sposób przed nieuczciwymi sprzedawcami prądu czy gazu. Zwracamy również uwagę, aby klienci sprawdzali, kogo wpuszczają do domów oraz jakie dokumenty podpisują. Przypominamy o prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i wskazujemy numer infolinii, pod którym można uzyskać więcej informacji na ten temat.

W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta w TAURON Polska Energia kontynuował zapoczątkowaną dwa lata wcześniej akcję dedykowaną klientom wrażliwym energetycznie. Inicjatywa ta stwarza możliwość dialogu pomiędzy organizacjami pomocowymi a przedsiębiorstwem energetycznym. To wyjątkowa okazja do wymiany opinii, doświadczeń i spojrzenia na problemy wrażliwych grup klienckich z różnych perspektyw. Celem akcji jest wyposażenie pracowników pomocy społecznej w pakiet praktycznych porad dotyczących rynku energii, ale również udzielenie wskazówek, jak pomóc klientom wrażliwym energetycznie, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Dzięki temu kadra pracownicza Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej może skuteczniej pomagać swoim podopiecznym. W 2018 r. Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta zorganizował cztery warsztaty dla pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Jaworznie, Mysłowicach i Gliwicach. Łącznie zostało przeszkolonych około 140 osób.

Przykładowa tematyka warsztatów:

 • Prawa i obowiązki konsumentów w energetyce
 • Prąd jako produkt
 • Jak czytać fakturę?
 • Dlaczego klienci się zadłużają?
 • Nielegalny pobór energii – konsekwencje, zasady bezpieczeństwa
 • Jak prowadzić gospodarstwo domowe w sposób energooszczędny
 • Reklamacje w energetyce

Zespół Zarządzania Doświadczeniem Klienta zorganizował również w 2018 r. dwie akcje edukacyjne dla osób starszych, które są szczególnie narażone na kontakt z nieuczciwymi sprzedawcami. Akcja ma na celu uświadamianie ich w zakresie zachowań asertywnych oraz jak w sposób świadomy i bezpieczny poruszać się po rynku energii elektrycznej. W spotkaniach udział wzięło ok. 80 osób starszych. Spotkania odbyły się w Katowicach i Gliwicach. W 2018 r. zespół zarządzania doświadczeniem klienta kontynuował inicjatywę „TAURON mówi po ludzku”, która powstała, aby upraszczać komunikację z klientami. Pisma wysyłane do tej pory do klientów były trudne, napisane branżowym językiem, w urzędowym stylu. Chcąc uniknąć w przyszłości takich sytuacji, powołana została inicjatywa, której celem jest upraszczanie komunikacji z klientami TAURONA.

Obsługa reklamacji

Skutecznym sposobem pozyskiwania informacji o jakości świadczonych usług są reklamacje. Dzięki efektywnemu zarządzaniu procesem można usprawniać mechanizmy obsługi klienckiej oraz wpływać na poziom zadowolenia klientów.

Reklamacje kierowane do TAURONA wpływają tradycyjną pocztą, e-mailem, telefonicznie,  za pomocą formularzy zamieszczonych na stronie internetowej oraz za pośrednictwem eBOK/ Mój TAURON. Następnie są rejestrowane w elektronicznym systemie obiegu dokumentacji (SOD).

moj-tauron-pl moj-tauron-pl

Wszystkie uwagi i reklamacje traktujemy poważnie – czas i sposób reakcji określają precyzyjne i restrykcyjne procedury wewnętrzne. Zgodnie z nimi każdy sygnał od klienta jest dokładnie analizowany w celu prawidłowego i skutecznego zidentyfikowania przyczyn niezgodności oraz określenia miejsca ich powstania. Fakt wystąpienia nieprawidłowości zgłaszany jest właścicielowi procesu biznesowego, odpowiadającemu za wdrożenie działań korygujących, w celu doraźnego rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi. Efektem końcowym jest wprowadzenie działań zapobiegawczych dla przyszłego wyeliminowania zidentyfikowanej niezgodności. Zdiagnozowane przypadki, podjęte działania korygujące i zapobiegawcze są zawarte w cyklicznie weryfikowanych pod względem powtarzalności Kartach Diagnozy przyczyn reklamacji.

Ustalenie jednolitych zasad zarządzania reklamacjami zapewnia rzetelne i terminowe ich rozpatrywanie, jak również określa zasady współpracy pomiędzy Centrum Reklamacji a właścicielami biznesowymi procesów.

W celu jak najlepszego zrozumienia perspektywy klienckiej od 2013 r. w TAURON Dystrybucja i TAURON Obsługa Klienta prowadzone są cykliczne warsztaty przygotowywane na bazie reklamacji. Wspólnie z pracownikami obszarów, których dana reklamacja dotyczyła, analizowane są  przyczyny i możliwe alternatywne rozwiązania.

Praktyka ta przyczynia się do realizowania idei organizacji samouczącej się.

Odpowiedzialność wobec klienta

 • 418-1

Wprowadzając wszelkie udogodnienia i usprawnienia, wielką wagę – zgodnie z mottem zrównoważonego rozwoju „Nasza energia – Twoje bezpieczeństwo” – przywiązujemy do kwestii związanych z bezpieczeństwem danych naszych klientów.

 • 103-1 (418)

Od 25 maja 2018 r. na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Wejście w życie tego rozporządzenia zrewolucjonizowało podejście do ochrony danych osobowych, nakładając na administratorów danych szereg nowych obowiązków, takich jak wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa danych lub informowanie organów nadzoru oraz samych zainteresowanych o wycieku danych. Również Grupa TAURON, w ramach projektu RODO, podjęła wiele działań implementujących wymogi Rozporządzenia z uwagi na konieczność:

 • zapewnienia ochrony danych osobowych niezależnie od miejsca ich przetwarzania,
 • powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w spółkach Grupy TAURON,
 • obowiązkowej notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych,
 • zapewnienia domyślnej ochrony danych osobowych i ochrony prywatności w fazie projektowania,
 • realizacji nowych uprawnień dla klientów i kontrahentów, których dane dotyczą („prawo do bycia zapomnianym”),
 • wdrożenia nowych klauzul zgód i powiadomień,
 • dostosowania systemów informatycznych do nowych wymagań.
 • 103- 2 (418)

Grupa TAURON przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. Dane osobowe przetwarzane są  zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą z zachowaniem zasad przetwarzania:

 • w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
 • w adekwatny, stosowny oraz ograniczony do tego, co niezbędne do celów, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • w sposób prawidłowy i w razie potrzeby uaktualniany (Grupa TAURON podejmuje wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub  sprostowane),
 • poprzez przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.
 • 103-3 (418)

Grupa TAURON w sposób kompleksowy zarządza ochroną danych osobowych w zgodności z wymogami Rozporządzenia poprzez:

 • prowadzenie rejestrów przetwarzania,
 • zarządzanie upoważnieniami do przetwarzania danych osobowych,
 • zarządzanie uprawnieniami w systemach IT,
 • dokonywanie oceny skutków przetwarzania (ocena ryzyka),
 • implementowanie w umowach wymogów RODO,
 • zarządzanie naruszeniami ochrony danych osobowych (incydenty).

Nad całością procesu czuwa Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Pracownicy, którzy mają styczność z danymi osobowymi naszych klientów, zostali przeszkoleni i stosują się do nowych regulacji.

Istotne skargi dotyczące naruszenia prywatności klientów i utraty danych klienckich

 • 418-1

Łączna liczba stwierdzonych wycieków, kradzieży lub przypadków utraty danych klienta 69
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od podmiotów zewnętrznych i uznanych przez organizację 4
Liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta otrzymanych od organów regulacyjnych 0
Łączna liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klienta 4

Poziom prezentacji łącznej liczby naruszeń ochrony danych osobowych w Grupie TAURON  w 2018 r. wynika ze zmiany, w stosunku do 2017, kryteriów klasyfikacji naruszenia, w związku z wejściem od 25.05.2018 r. Rozporządzenia RODO.

Nie zanotowaliśmy wzrostu ryzyka w tym obszarze. Grupa TAURON przetwarza dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo. Szczególną uwagę zwracamy na ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Co więcej, dzięki centralnemu systemowi billingowemu możemy ujednolicać dokumenty, typy rozliczeń i procesów obsługowych. W rezultacie klienci, niezależnie od tego, jaki sposób komunikacji z firmą wybiorą – skorzystają z elektronicznego Biura Obsługi Klienta (eBOK), serwisu Mój TAURON, Telefonicznej Obsługi Klienta czy też przyjdą do dowolnego Punktu Obsługi Klienta – zostaną obsłużeni kompleksowo i  bezpiecznie.

Stale rozwijamy ofertę w odpowiedzi na potrzeby klientów

TAURON systematycznie bada oczekiwania swoich klientów, aby jak najlepiej dopasować ofertę produktów i usług odpowiadającą na ich potrzeby. Oczekiwania klientów nieustannie się zmieniają. Klienci stają się coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i nie oczekują wyłącznie atrakcyjnej ceny energii elektrycznej. Większą wagę przywiązują do zróżnicowanej oferty produktów i usług dodatkowych, które zapewniają im poczucie bezpieczeństwa i swobodę użytkowania, podnosząc tym samym jakość życia.

W 2018 r. klienci oprócz dotychczasowej oferty sprzedażowej TAURONA na prąd i gaz mogli skorzystać z produktów i usług dodatkowych. Kluczowym elementem oferty handlowej są produkty łączone Elektryk oraz Serwisant oparte o funkcjonalność assistance, z których skorzystało już ponad 1,2 mln klientów. W 2018 r. wdrożono pakiety medyczne dla klientów. Klienci TAURONA mogą skorzystać z oferty na prąd z Elektrykiem 24H lub Serwisantem 24H oraz gaz z usługą Gaz Pomoc 24H lub Serwisant Gazowy 24H.

W ramach usług Serwisant 24H PLUS i Serwisant Gazowy 24H PLUS klienci mają zapewnioną pomoc hydraulika, który pomoże w przypadku awarii wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, a także wsparcie ślusarza w razie uszkodzenia zamków drzwi zewnętrznych oraz pomoc szklarza w przypadku uszkodzenia szyb w oknach zewnętrznych. Ponadto, w nowych pakietach klienci mają zagwarantowane to, co cenili w usługach TAURONA już wcześniej. Prąd z Serwisantem 24H PLUS łączy atrakcyjną cenę energii elektrycznej z usługą naprawy instalacji elektrycznej oraz sprzętu AGD, RTV, PC lub urządzeń biurowych. Usługą oferowaną na podobnych warunkach jest również – dotyczący naprawy instalacji i urządzeń gazowych – Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS. Zarówno Prąd z Serwisantem 24H PLUS, jak i Gaz z Serwisantem Gazowym 24H PLUS funkcjonują w dwóch wersjach. Pierwszy wariant przeznaczony jest dla klientów z gospodarstw domowych, drugi dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Obecnie klienci mogą być nie tylko odbiorcami energii elektrycznej, ale także jej wytwórcami – prosumentami. Instalacje fotowoltaiczne w ofercie TAURONA umożliwiają klientom samodzielne wytwarzanie energii. Oferta ta obejmuje między innymi możliwość finansowania inwestycji w systemie dogodnych rat na budowę instalacji. Dodatkowo klienci, wybierając fotowoltaikę w ofercie TAURONA, mają możliwość ubezpieczenia instalacji.

TAURON oferuje swoim klientom inteligentne produkty dla domu w ramach oferty TAURON Smart Home. Klienci mają możliwość skorzystania z trzech wariantów inteligentnych rozwiązań, w zależności od swoich potrzeb. Smart Home Plug & Play zapewnia bezpieczeństwo domu dzięki zestawowi czujników dymu, czadu i gazu oraz kamer monitorujących obiekt podczas nieobecności. Smart Home Professional to oferta inteligentnego systemu urządzeń, które podnoszą komfort codziennego życia. System pozwala w  intuicyjny sposób sterować urządzeniami elektrycznymi, oświetleniem, ogrzewaniem i roletami okiennymi. Klienci mogą skorzystać także z oferty Inteligentnego Ogrzewania, dzięki aplikacji mobilnej dostosują temperaturę do rytmu dnia, oszczędzając przy tym nawet do 30% na rachunkach. W 2018 r. klienci skorzystali z 24 tys. sztuk produktów oferowanych w ramach Smart Home.

Mając na uwadze wygodę i oszczędności  klientów, planujemy wprowadzić usługę zarządzania różnymi obszarami energetyki domowej (w zakresie zużycia energii elektrycznej, ale również cieplnej, chłodniczej oraz innych mediów). Dzięki temu chcemy zapewnić naszym klientom oszczędności i komfort z użytkowania domu.

W 2018 r. TAURON Wydobycie kontynuował produkcję ekogroszku – paliwa węglowego o wysokiej jakości, które wyróżnia się bardzo dobrymi parametrami przy zachowaniu atrakcyjnej ceny. Wysoka wartość opałowa (26 MJ/kg), niski indeks spiekalności i minimalna ilość powstającego w toku spalania popiołu gwarantują efektywne ogrzewanie, niskie zużycie surowca i bezawaryjną pracę urządzeń grzewczych. Produkt posiada certyfikat jakości Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. W 2018 r. w sklepie internetowym zrealizowaliśmy niemal 12 tysięcy zamówień klientów.

Oferta TAURONA dla klientów biznesowych obejmuje energię elektryczną i paliwo gazowe. W budowaniu oferty szczególny nacisk kładziemy na partnerskie relacje, lojalność i ofertę spełniającą oczekiwania klientów. Oferujemy produkty podstawowe, ekologiczne, giełdowe i techniczne, uwzględniające potrzeby klientów i specyfikę poboru energii elektrycznej.

W 2018 r. kontynuowaliśmy sprzedaż produktu TAURON Giełda, zbudowanego w oparciu o ceny rynkowe wyznaczane na podstawie notowań indeksów giełdowych. Ponadto, utrzymaliśmy w ofercie produkt TAURON Multipakiet, który zapewniał klientom biznesowym jednoczesny zakup energii elektrycznej i gazu podczas jednych negocjacji biznesowych. W 2018 r. dużym zainteresowaniem cieszył się produkt Wakacje od faktury, którego sprzedaż wzrosła prawie czterokrotnie w stosunku do roku 2017.

Aktualna oferta TAURONA dostępna jest na stronie www.tauron.pl

Rozwiń Zwiń

Przestrzegamy wysokich standardów etycznych w komunikacji

 • 103-1 (417)
 • 103-2 (417)
 • 103-3 (417)
 • 417-2
 • 417-3

W Grupie TAURON konstruujemy oferty w taki sposób, aby jasno i przejrzyście pokazywały klientom korzyści płynące z ich wyboru. W razie pytań lub wątpliwości klient zawsze może wejść na stronę internetową z ofertami i promocjami lub skontaktować się z doradcą TAURONA pod numerem 555 444 555, uzyskując wszelkie niezbędne informacje.

W spółce odpowiedzialnej za przygotowanie ofert i kampanii marketingowej – TAURON Sprzedaż pracujemy nad opracowaniem wewnętrznych procedur systematyzujących obszar komunikacji sprzedażowej. Obecnie każda oferta jest szczegółowo konsultowana z działem prawnym spółki, który sprawdza jej przejrzystość i poprawność pod kątem zgodności z przepisami prawa, tj.:

 • Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym;
 • Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów;
 • Kodeksu Cywilnego;
 • Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych.

Dowodem na skuteczność tego podejścia jest fakt, że od 2017 r. w Grupie TAURON nie wystąpił przypadek niezgodności z przepisami dotyczącymi oznakowania usługi, produktu oraz komunikacji marketingowej, skutkujący koniecznością płacenia kary.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Polsce 452 firmy posiadają koncesję na obrót energią elektryczną, ale zaledwie siedem może pochwalić się przyznawanym przez Towarzystwo Obrotu Energią na podstawie audytów przeprowadzanych przez TÜV Rheinland Polska tytułem Certyfikowanego Sprzedawcy Energii. Wśród nich jest TAURON Sprzedaż. W trakcie procedury przyznawania certyfikatu sprawdza się, czy ubiegające się o atest firmy spełniają wymagania określone w dokumencie „Dobre Praktyki Sprzedawców Energii Elektrycznej”. Spółka sprzedażowa TAURONA otrzymała to prestiżowe świadectwo w kwietniu 2015 r.

Rozwiń Zwiń

Kanały komunikacji z klientami

image/svg+xml

W TAURONIE obsługiwanych jest ponad 5 mln klientów zaopatrzonych w prąd i gaz. Rocznie podejmujemy ponad 10 mln kontaktów z naszymi klientami. Komunikacja odbywa się przez dedykowane kanały kontaktu i sprzedaży. Procesy obsługi i sprzedaży realizowane są poprzez punkty sieci stacjonarnej, dedykowane infolinie, kanały online ze stroną internetową, serwisem samoobsługowym i korespondencją mailową, a także za pomocą korespondencji tradycyjnej oraz osobistych doradców.

Sieć stacjonarna

Pomimo rozwoju kanałów online, szerokie grono klientów TAURONA w dalszym ciągu preferuje kontakt bezpośredni w placówkach stacjonarnych. Sprzedaż w tym kanale realizowana jest w placówkach sieci własnej oraz sieci partnerskiej.

Sieć własna składa się z 43 placówek rozmieszczonych na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego oraz małopolskiego. W 2018 r. uruchomiliśmy nowe punkty obsługi klienta w Olkuszu, Tychach i Jaworznie.

Aby zwiększyć dostępność obsługi, w trzech największych placówkach wydłużone zostały godziny otwarcia do godz. 18:00 (poniedziałek–czwartek), a kolejne dwie placówki uruchomiono w galeriach handlowych.

Dbając o wygodę naszych klientów i chcąc ograniczyć czas oczekiwania na obsługę, daliśmy klientom indywidualnym (GD) oraz małym i średnim przedsiębiorstwom (MSP) możliwość umawiania wizyt w punktach obsługi (POK) z poziomu strony internetowej.

W ramach nowego modelu obsługi klientów MSP wydzieliliśmy osobne stanowiska do obsługi tej grupy klientów.

W 2018 r. w POK-ach dla wszystkich klientów odwiedzających POK-i udostępniono sieć wi-fi.

Aby zaspokoić potrzeby klientów TAURONA w zakresie kontaktu osobistego, w dalszym ciągu rozwijany będzie model obsługi poprzez sieć placówek partnerskich. Obecnie jest to kilkadziesiąt placówek z branży Agencji Nieruchomości (31.12.2018 – 80 punktów). Współpraca z partnerem zewnętrznym realizowana jest przez TAURON Sprzedaż. Sieć placówek partnerskich rozwijana jest w lokalizacjach o potencjale sprzedażowym, gdzie nie występują punkty sieci własnej. Dzięki uruchomieniu w 2018 r. narzędzia Panel Sprzedawcy w placówkach zewnętrznych zapewniono klientom możliwość zakupu prądu i gazu.

Sieć telefoniczna

Kontakt telefoniczny pozostaje najczęściej wybieraną formą komunikacji z TAURONEM. Nasi klienci mają do dyspozycji kilka infolinii, w tym główną Infolinię Obsługową 32 606 0 606. Poprzez tę Infolinię klienci rynku masowego mogą załatwić wszelkie sprawy związane z obsługą posprzedażową w zakresie oferty prądu i gazu oraz dostępnych usług. Pozostałe infolinie obsługowe to Infolinia dedykowana klientom MSP, Infolinie dla klientów biznesowych oraz Telerachunek do podawania odczytu licznika. Kolejną infolinią jest Infolinia dla klientów dystrybucyjnych. Klienci korzystają również z Infolinii sprzedażowej oraz Linii Alarmowej 911.

Naszym celem jest  poszerzenie możliwości kontaktu z TAURONEM poprzez uruchamianie nowych kanałów komunikacji oraz wydłużanie godzin pracy obecnych. W 2018 r. wydłużono pracę głównej Infolinii Obsługowej 32 3606 0 606 do godz. 20:00.

Kanał online

W 2018 r. dla klientów uruchomiony został nowy serwis transakcyjny do spersonalizowanej sprzedaży oraz obsługi o nazwie Mój TAURON. W serwisie udostępniane są nowe funkcjonalności, umożliwiające klientowi kompleksową realizację jego potrzeb w jednym miejscu. Serwis obsługuje klientów z umowami kompleksowymi, sprzedażowymi oraz gazowymi, w którym klienci posiadają panel informacyjny o swoich umowach wraz z informacją o zobowiązaniach z nich wynikających. Mogą w łatwy i szybki sposób skontaktować się z obsługą klienta, przepisać licznik oraz zamówić produkt lub usługę spersonalizowaną. Z dostępu do serwisu samoobsługowego eBOK/Mój TAURON korzysta już ponad 1 mln użytkowników.

Klienci mają do dyspozycji stronę www.tauron.pl, gdzie poza dostępnymi informacjami w zakresie oferty, mogą skorzystać z formularzy obsługowych, umówić wizytę w POK, zamówić rozmowę telefoniczną lub porozmawiać przez chat.

W internecie dostępna jest również strona operatora tauron-dystrybucja.pl gdzie klienci m.in.  znajdą wyszukiwarkę awarii  i mogą złożyć wniosek o warunki przyłączenia.

Zgodnie z kierunkiem rozwoju „mobile first” została podjęta decyzja o realizacji projektu stworzenia oraz rozwoju nowego mobilnego kanału kontaktu i sprzedaży w formie aplikacji mobilnej Mój TAURON. Aplikacja została udostępniona klientom w 2018 r., na dwóch wiodących platformach mobilnych – iOS i Android. W pierwszej wersji funkcjonalność aplikacji skupia się na łatwym zaprezentowaniu klientowi informacji o jego zobowiązaniach, wystawieniu nowych dokumentów finansowych oraz umożliwieniu szybkiej i bezpiecznej płatności.

W pierwszym miesiącu działania aplikacji pobrało ją ok. 20 tys. (5 tys. iOS, 15 tys. Android), a użytkownicy wysoko ocenili jej jakość, funkcjonalność i design – średnia ocena w sklepach – Google Play 4,1; App Store 4,7.

Aplikacja mobilna jest elementem powstającego spójnego cyfrowego ekosystemu Mój TAURON, którego głównym celem jest digitalizacja procesów sprzedażowych i obsługowych, tak by przenieść środek ciężkości obsługi klienta z kanałów tradycyjnych do cyfrowych.

Dla klientów biznesowych funkcjonuje oddzielna strona internetowa biznes.tauron.pl dedykowana do obsługi produktów prąd, gaz, multienergia oraz multipakiet.

Kanał reprezentant

W 2018 r. wprowadzono nową segmentację klientów MSP poprzez wyodrębnienie segmentu Medium Enterprises (ME). Celem tego działania jest zwiększenie dopasowania produktów, kanałów kontaktu i sprzedaży do poszczególnych grup klientów oraz poprawę jakości obsługi poprzez dedykowanych doradców.

Dla klientów biznesowych szczególnie ważne jest wsparcie i doradztwo. Dlatego realizując te oczekiwania, TAURON Sprzedaż oddelegował do obsługi klientów biznesowych dedykowanych doradców, którzy wspierają ich w wyborze dopasowanych do ich przedsiębiorstwa rozwiązań związanych z zakupem energii.

Wyniki wyszukiwania: