Polityka w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR)

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025

O sukcesie Grupy TAURON, jako firmy zaangażowanej i odpowiedzialnej społecznie, w perspektywie wieloletniej decydować będą działania i aktywność w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Kierunki dla działań z zakresu CSR definiuje przyjęta przez zarząd TAURON Polska Energia 1 sierpnia 2017 roku  „Strategia zrównoważonego rozwoju Grupy TAURON na lata 2017-2025”. Dokument zawiera rozwinięcie kwestii z zakresu CSR zgodnie z założeniami i celami „Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025”, a także uwzględnia opinie otoczenia oraz wpisuje się globalne trendy kształtujące sektor energetyczny. W ramach opracowywania Strategii CSR Grupa zidentyfikowała wyzwania, określiła ryzyka, zdefiniowała szanse, aktywności i działania pozwalające rozwijać się zgodnie z oczekiwaniami otoczenia, zarówno wewnętrznego jak i zewnętrznego . Przygotowana Strategia opiera się na pięciu kierunkach: dwa z nich mają charakter wiodący i obejmują działalność rynkową – „Zorientowanie na klienta i jego potrzeby” oraz „Niezawodność i jakość dostaw produktów i usług do klientów”. Pozostałe trzy są kierunkami wspierającymi: „Bezpieczeństwo pracy, kultura etyczna i zaangażowanie pracowników”, „Ochrona środowiska” oraz „Partnerstwo społeczno-biznesowe”. W ramach każdego kierunku zostały wyznaczone zobowiązania (łącznie jest ich 18), które Grupa TAURON zamierza wypełnić do końca 2025 roku. Dla każdego zobowiązania sformułowane zostały kluczowe inicjatywy, wspierające ich realizację, które zostały przyporządkowane do poszczególnych jednostek organizacyjnych w spółkach.

Poniższy rysunek przedstawia kierunki zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej TAURON  na lata 2017-2025.

tauron-model-inforgrafiki-47 tauron-model-inforgrafiki-47

Kluczowe projekty CSR w 2018 r.

Grupa TAURON realizuje wiele projektów poruszających zagadnienia ważne z punktu widzenia mieszkańców południa Polski (Górnego Śląska, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Małopolski). W 2018 roku – w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości – Grupa TAURON zrealizowała autorski projekt pod nazwą TAURON Energetyczny Junior Cup. Był to cykl turniejów, w których wzięło udział sto dziecięcych klubów piłkarskich. Podczas trzech turniejów eliminacyjnych rozegranych w Krakowie, Wrocławiu i Dąbrowie Górniczej, na boiskach rywalizowało ze sobą blisko tysiąc piłkarzy w wieku od 8 do 10 lat. Osiem najlepszych ekip z każdej lokalizacji awansowało do finału, który odbył się na początku 2019 roku w  Krakowie. TAURON Energetyczny Junior Cup odbywał się pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki, Ministra Energii oraz wojewodów Małopolskiego i Śląskiego.

W 2018 roku Grupa TAURON zrealizowała również akcję pod nazwą „Energia dobrych słów”. W ramach projektu, pracownicy organizacji w radiowym studiu nagrali bajki dla dzieci. Audiobook wydany został na płycie CD w nakładzie trzech tysięcy egzemplarzy, a następnie przekazany do szpitali i hospicjów dziecięcych działających na południu kraju.

Na uwagę zasługują także działania podejmowane przez spółki Grupy Kapitałowej TAURON. W 2018 roku realizowana była przez spółkę TAURON Sprzedaż cykliczna kampania „Nie znasz, nie otwieraj. TAURON nie chodzi po domach, aby sprzedawać prąd lub gaz”.

Spółka TAURON Dystrybucja prowadzi od 2013 r. program edukacyjny dla dzieci i młodzieży „Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka”, którego głównym celem jest edukacja najmłodszych w zakresie nauki zasad bezpiecznego korzystania z energii elektrycznej. Od 2017 roku program jest realizowany w oparciu o nowoczesną multimedialną platformę edukacyjną. Nauczyciele mogą bezpłatnie skorzystać z 10 scenariuszy lekcji dla wszystkich klas szkoły podstawowej, uczniowie oglądnąć ciekawe filmy o elektryczności, rozwiązać quizy czy zagrać w grę z energetykiem w roli głównej. Filmy edukacyjne są dostosowane do potrzeb uczniów niepełnosprawnych. W ramach programu odbywają się także zajęcia edukacyjne z udziałem naukowców.

W zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu TAURON prowadzi również współpracę z partnerami zewnętrznymi. Duża część obszaru biznesowego Grupy Kapitałowej TAURON znajduje się w górach, zatem współpraca z Fundacją Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego pozwala lepiej identyfikować wyzwania stojące przed klientami zamieszkującymi te tereny, jednocześnie pozwala na edukację w zakresie poprawy bezpieczeństwa w górach. Grupa Kapitałowa TAURON współpracuje również ze Stowarzyszeniem SIEMACHA, jedną z wiodących w kraju organizacji pozarządowych, ukierunkowanych na realizację projektów z obszarów wychowania, sportu i terapii, która świadczy systemową pomoc dzieciom i młodzieży. W ramach współpracy TAURON objął patronatem działalność sportową stowarzyszenia, zyskując tytuł „TAURON sportowy partner SIEMACHY”. W 2018 r. wspierane były takie projekty, jak „Piłkarski Dzień Dziecka z TAURONEM” i „Juliada”.

Jednym z kierunków CSR jest partnerstwo społeczno-biznesowe. Od 2017 roku w jego ramach realizowane są projekty z zakresu wolontariatu pracowniczego. Zorganizowaliśmy 33 projektu z zakresu wolontariatu pracowniczego, które swym zasięgiem objęły cały obszar działania GT

Istotnym elementem strategii CSR w ramach Grupy Kapitałowej TAURON jest działalność Fundacji TAURON. W 2018 r. Fundacja realizowała swoje cele – w szczególności poprzez wspieranie osób fizycznych i prawnych, instytucji i organizacji w ich działalności zbieżnej z celami Fundacji – przekazując w drodze darowizn kwotę 3 934 706,99 zł.

Fundacja TAURON realizuje również projekty o charakterze dobroczynnym. W 2018 r. Fundacja TAURON wraz ze spółkami TAURON i TAURON Dystrybucja zrealizowały czternastą edycję akcji Domy Pozytywnej Energii. Akcja skierowana była do całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Głównym celem akcji była poprawa warunków życia dzieci z domów dziecka przez wsparcie ich edukacji, otwieranie perspektyw i rozwój w otoczeniu. Od momentu odświeżenia formuły akcji, to jest od 2011 roku do teraz, w akcji udział wzięło 566 domów dziecka (w 2018 roku były to 43 placówki).

TAURON jest sygnatariuszem deklaracji „Odpowiedzialna Energia”. Deklarację podpisano w dniu 17 czerwca 2009 r. podczas ogólnopolskiej konferencji Odpowiedzialna Energia – zawierającej zasady zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce. W 2013 r. Spółka dołączyła również do grona podmiotów, które podpisały deklarację biznesu na rzecz zrównoważonego rozwoju, zobowiązując się tym samym do zaangażowania w realizację celów strategicznych „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050”.

Rozwiń Zwiń

Wyniki wyszukiwania: