Blockchain

Czwarta rewolucja przemysłowa, określana również jako Przemysł 4.0 mobilizuje przedsiębiorstwa do nieustannego poszukiwania innowacji technologicznych.

Globalny dostęp do sieci teleinformatycznej powoduje, że budowanie przewagi konkurencyjnej nie ma już charakteru lokalnego, a podejmowane działania realizowane są na skalę międzynarodową. Przedsiębiorstwa, które chcą poszerzać swój udział w rynku, muszą prowadzić działania badawczo-rozwojowe oraz korzystać z innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii.

W uproszczeniu, technologia blockchain służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawieranych w internecie. Transakcje te ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Każdy blok zawiera informacje o konkretnie zdefiniowanej liczbie transakcji. Po wypełnieniu go informacjami o transakcjach tworzy się kolejny blok danych, a za nim kolejny i następny. W ten sposób powstaje swojego rodzaju łańcuch (tzw. blockchain, czyli łańcuch bloków).

Technologii blockchain nie należy jednak utożsamiać z tradycyjną bazą danych ze względu na to, iż jej głównym zadaniem jest budowanie zdecentralizowanego rejestru transakcji. Blockchain gwarantuje niezmienność oraz trwałość danych, ponieważ nie można cofnąć transakcji zapisanych w bloku. Próba wycofania takiej transakcji wymaga wykonania kolejnej operacji, która również zostanie zapisana w rejestrze. To umożliwia utworzenie pełnego spisu wszelkich ruchów, jakie zostały wykonane przez użytkowników. Ponadto technologia ta umożliwia wyeliminowanie dokumentów papierowych z obrotu gospodarczego oraz ograniczenie pośredników transakcji. Uważa się, że technologia blockchain w dobie społeczeństwa informacyjnego jest obecnie jedną z największych innowacji od czasu powstania internetu.

Dynamika zmian zachodzących na rynku energetycznym powoduje, że rozwiązania oparte o blockchain mogą przynieść znaczące korzyści i oszczędności. Ze względu na rozwój odnawialnych źródeł energii, wzrost znaczenia prosumentów, dynamikę zmian cen energii oraz instrumentów pochodnych, elastyczność i innowacje wykorzystywanych rozwiązań oraz głębokie zrozumienie kierunków zmian w energetyce decydować będą o przyszłości tego rynku.

Analizując rynek energetyki, można zauważyć, że blockchain znajdzie swoje zastosowanie w takich istotnych zagadnieniach, jak:

  • mikrosieci;
  • hurtowy rynek energii;
  • płatności za usługi energetyczne;
  • finansowanie inwestycji energetycznych;
  • elektromobilność;
  • handel prawami do emisji CO2;
  • bilansowanie mocy.

Technologia blockchain to inicjatywa która wpisana jest w Strategiczną Agendę Badawczą TAURON, czyli „mapę drogową” w dziedzinie badań, rozwoju i innowacji, które Grupa chce realizować. W 2018 r. TAURON przeprowadził szczegółową analizę dotyczącą zasadności wdrożenia blockchainu w Grupie oraz zorganizował jako pierwszy tzw. hackathon dotyczący zastosowania technologii blockchain przy handlu emisjami CO2.

Hackathon zorganizowano we współpracy z firmą R3, która udostępniła zespołom uczestniczącym w wydarzeniu swoją platformę. Oparta o blockchain platforma jest już wykorzystywana w wielu branżach – od usług finansowych przez opiekę zdrowotną, po logistykę, ubezpieczenia czy energetykę.

Grupa TAURON jest otwarta na nowoczesne rozwiązania technologiczne, których wdrożenie może usprawnić codzienną działalność lub przyczynić się do większego dopasowania oferowanych produktów i usług do potrzeb klientów TAURONA. Hackathon dotyczący wykorzystania technologii blockchain w obszarze handlu emisjami jest jednym z narzędzi, które posłużą do sprawdzenia możliwości zastosowania tej technologii w Grupie.

Należy pamiętać, że technologia blockchain ma już prawie 10 lat, a mimo to dopiero od niedawna jest o niej głośno. Obecnie większość inicjatyw jest dopiero w początkowym stadium rozwoju i funkcjonują jako wdrożenia pilotażowe. Ponadto należy pamiętać, że w Polsce technologia ta wymaga jeszcze wielu regulacji prawnych.

Wyniki wyszukiwania: