Morska Energetyka Wiatrowa

Przedstawiony pod koniec roku 2018 projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. (PEP) zakłada silny rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym między innymi w energetyce wiatrowej off-shore.

Z przyjętych założeń Polityki wynika, że moc wiatraków na morzu w 2030 r. będzie równa 4,6 GW, a docelowo w 2040 r. wzrośnie do 10,3 GW. Zainteresowanie inwestorów inwestycjami na Bałtyku rośnie. W 2018 r. do Polskich Sieci Energetycznych wpłynęły projekty na łączną moc zainstalowaną ok. 17 GW, z czego ok. 7,1 GW ma wydane warunki przyłączeniowe, z których podpisane już umowy obejmują projekty na 2,2 GW mocy z off-shore.

Według planów inwestycyjnych spółek energetycznych, zaprezentowanych poniżej (stan na luty 2019 r.), pierwszy prąd z farm wiatrowych na morzu może popłynąć już w 2025 r.

Inwestor Moc [MW] Status projektu Realizacja
Polenergia i Equinor 1 560 Wydane warunki przyłączenia b.d.
Polenergia i Equinor 240 Wydane warunki przyłączenia b.d.
Polenergia i Equinor 1 200 Zawarte umowy przyłączeniowe b.d.
PGE 1 045 Zawarte umowy przyłączeniowe < 2030 (~2026)
PGE 1 498 Wydane warunki przyłączenia < 2030
PKN ORLEN 1 200 Wydane warunki przyłączenia b.d.
Baltic Trade&Invest 350 Wydane warunki przyłączenia b.d.

PGE

Aspiracją Grupy jest 2,5 GW mocy zainstalowanej do 2030 r. i kolejne 1–2 GW w kolejnych latach. Pierwszymi projektami morskiej energetyki wiatrowej zajmować się będą spółki zależne PGE: Baltica 3 i Baltica 2 (oraz Baltica 1 w przypadku projektów realizowanych po 2030 r.). Spółki zależne posiadają już umowę przyłączeniową na 1,0 GW (Baltica 3) i techniczne warunki przyłączenia na 1,5 GW (Baltica 2). PGE w swoich projektach rozważa potencjalny udział partnerów zewnętrznych. Morskie farmy wiatrowe maja powstać w południowej części Bałtyku.

PKN ORLEN

Strategia Grupy zakłada przygotowanie i budowę morskich farm wiatrowych w ramach programu MEW – Morskie Elektrownie Wiatrowe. Program podzielono na dwa etapy: realizację projektu i pozyskanie inwestora branżowego. Realizacją projektu zajmuje się spółka celowa Baltic Power. Grupa rozważa pozyskanie zewnętrznego partnera do projektu. PKN ORLEN dysponuje koncesjami na Bałtyku, na łączną moc morskiej farmy wiatrowej 1,2 GW, ale moc zainstalowana może być mniejsza.

Polenergia i Equinor

Spółka Polenergia wraz z partnerem – norweską grupą paliwową Equinor, utworzyły spółkę celową, która zajmie się budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim –  spółka Polenergia Bałtyk I S.A. („SPV”). Polenergia zakłada, że pierwsza dostawa energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych będzie miała miejsce już do 2025 r.

Energa

Grupa prowadzi działania w kierunku pozyskania możliwości inwestycyjnych w morskie farmy wiatrowe.

Enea

Grupa Enea jest w trakcie analizy celów strategicznych i aktualizacji strategii. Grupa nie wyklucza zainteresowania inwestycjami w morską farmę wiatrową.

Plany i aspiracje Grup zostały opisane na podstawie raportów bieżących i okresowych oraz informacji prasowych.

Polska na tle wybranych państw europejskich pod względem planów inwestycyjnych w morską energetykę wiatrową

Pionierami na rynku farm wiatrowych off-shore w Europie od kilku lat były Dania i Wielka Brytania, ale szybko dołączyły do nich Niemcy. Obecne plany rozwojowe państw europejskich ukazują duże zainteresowanie inwestycjami w energetykę morską. Jeśli plany rozwojowe państw zostaną zrealizowane, championem mocy zainstalowanej w 2030 r. nadal pozostanie Wielka Brytania (z mocą zainstalowaną równą ponad 22 GW), a moc Polski na przestrzeni 10 lat wzrośnie do ponad 4,5 GW.

Prognoza mocy zainstalowanej morskich farm wiatrowych w 2030 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: https://wysokienapiecie.pl/14918-farmy-wiatrowe-na-baltyku-nabiora-mocy/ [data dostępu: 08.05.2019}

Wyniki wyszukiwania: