Perspektywa długoterminowa

W dłuższej perspektywie nastąpi realna transformacja krajowego miksu energetycznego poprzez zwiększenie udziału OZE, a także potencjalnie energetyki jądrowej.

Istotne znaczenie będą miały spadek kosztów takich instalacji oraz regulacje na poziomie unijnym, które wspierają rozwój OZE, nakładając jednocześnie dodatkowe koszty na energetykę konwencjonalną. Zakładamy jednak, że nowoczesne, niskoemisyjne źródła konwencjonalne nadal będą niezbędne dla stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego. Biorąc pod uwagę rosnące w wyniku polityki klimatycznej koszty energetyki węglowej i szanse na większą dywersyfikację możliwości importowych, prawdopodobny jest wzrost znaczenia instalacji gazowych w krajowym bilansie mocy. Tym samym udział węgla w krajowym miksie energetycznym spadnie, co będzie naturalną konsekwencją wzrostu mocy w OZE i gazie.

Uwzględniamy możliwość pojawienia się na rynku przełomowych technologii, które w znaczący sposób zmienią „dzisiejszy” biznes energetyczny. Rozwijanymi technologiami wytwórczymi mogą okazać się np. ogniwa paliwowe. Oczekiwany jest także rozwój technologii magazynowania energii elektrycznej na wielką skalę i rozwój nowych technologii przesyłu energii, np. przy wykorzystaniu kabli nadprzewodzących, co przełoży się również na istotny wzrost wymiany międzynarodowej. Bez przełomowych odkryć energetyka najprawdopodobniej będzie się rozwijała ewolucyjnie, w oparciu o już poznane i skomercjalizowane technologie.

Duże znaczenie będzie miała także spodziewana elektryfikacja przemysłu oraz transportu, dzięki której możliwe stanie się realizowanie długoterminowych celów klimatycznych, jakie stawia przed sobą Unia Europejska.

Świat zmienia się w kierunku rozpowszechniania się technologii cyfrowych i trend ten będzie coraz bardziej wpływał na branżę energetyczną.

Rozwój technologii internetowych również generuje zapotrzebowanie na energię elektryczną, ale równolegle otwiera nowe możliwości w zakresie elastycznego zarządzania tym zapotrzebowaniem.

Pozostaniemy dostawcą energii elektrycznej i gwarantem bezpieczeństwa energetycznego, jednak nasza działalność w coraz większym stopniu polegać będzie na zarządzaniu danymi w taki sposób, abyśmy mogli dostarczyć naszym klientom produkty i rozwiązania ściśle dopasowane do ich potrzeb. Aby to było możliwe, będziemy rozwijać automatyzację naszych procesów wytwórczych, rozwijać inteligentne (SMART) sieci i opomiarowanie, a także inteligentne usługi dla osób prywatnych, firm i instytucji. Platformą technologiczną dla tych działań stanie się internet rzeczy (IoT) / internet wszechrzeczy i analityka big data, zwiększy się znaczenie technologii blockchain.

Istotnym czynnikiem limitującym czy wręcz determinującym rozwój energetyki w perspektywie długookresowej będą dokumenty strategiczne przyjmowane na poziomie UE, w tym w szczególności  strategia klimatyczna UE 2050.

Śledzimy trendy oraz kierunki badań na świecie, ale również samodzielnie realizujemy projekty w obszarze badań i rozwoju. Obecnie TAURON uczestniczy w kilku projektach mogących potencjalnie zmienić oblicze energetyki.

Pojawienie się przełomowych odkryć naukowych oraz rozwój innowacji jest trudny do przewidzenia, jednak współpracując z uczelniami i ośrodkami badawczymi, pozostajemy w ciągłej gotowości do podjęcia nowych wyzwań wynikających ze zmian technologicznych w branży.

Wyniki wyszukiwania: