Założenia dotyczące środowiska naturalnego

W długiej perspektywie czasu o stabilnej działalności firmy będzie decydowało podejście do kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem – nie tylko w kontekście zoptymalizowanej gospodarki zasobami (surowcami, materiałami, energią itd.), ale również w ujęciu budowania relacji z otoczeniem firmy, tym bliższym i dalszym.

Tylko te przedsiębiorstwa, które przez kolejne lata będą sukcesywnie budować stabilne fundamenty w tym zakresie, będą umiejętniej przystosowywały się do zmieniających się warunków i w łatwiejszy sposób będą potrafiły sprostać kolejnym wyzwaniom. Szczególnie ważną rolę będą odgrywały czynniki o charakterze relacyjnym (firma – klienci, firma – pracownicy, firma – społeczności lokalne). Można to było m.in. zaobserwować na przykładzie kryzysu finansowego w 2009 r. w USA. Te przedsiębiorstwa, które stawiały duży akcent na aspekty związane z prowadzeniem polityki CSR, przeszły przez kryzys w mniej dotkliwy sposób. Dlatego też, mimo że czynniki te są aktualnie trudne do wycenienia, w długim horyzoncie czasowym mogą okazać się bezcenne. TAURON podejmuje w tym zakresie szereg działań i inicjatyw ujętych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy TAURON.

Wyniki wyszukiwania: