Założenia technologiczne

W perspektywie obowiązującej Strategii Grupy TAURON nie należy spodziewać się rewolucyjnych zmian w technologiach wytwarzania konwencjonalnego.

Zakładamy, że technologia CCS  nie będzie miała w najbliższym czasie komercyjnego zastosowania. Rozwijane będą technologie CCU, pozwalające gospodarczo wykorzystać produkty spalania.

Nowe bloki dysponują instalacjami pozwalającymi spełnić najbardziej surowe wymagania ochrony środowiska (konkluzje BAT). Sprawność nowych jednostek konwencjonalnych – przy odpowiednio wysokich parametrach pary przegrzanej i ciśnienia (parametry ultranadkrytyczne) – być może sięgnie 50%. Rozwój technologii w tym kierunku będzie zależał między innymi od dalszego rozwoju inżynierii materiałowej.

Możliwe będzie osiągnięcie ekonomicznego uzasadnienia realizacji projektów bazujących na poligeneracji (równoległym wytwarzaniu energii i mediów chemicznych). W perspektywie długoterminowej dalej będą rozwijać się, a co za tym idzie – tanieć – technologie związane z OZE (fotowoltaika i energetyka wiatrowa) oraz magazyny energii, przy równoczesnym wzroście efektywności tych technologii. Istnieje duże prawdopodobieństwo osiągnięcia grid parity dla PV i wiatru jeszcze przed rokiem 2030. Także technologie smart w zakresie IoT, smart grid i smart metering będą, na skutek szybkiego rozwoju, coraz bardziej dostępne i konkurencyjne, co może stworzyć podstawy dla nowych gałęzi biznesu.

Zacznie zmieniać się rola sieci dystrybucyjnej, która w coraz większym stopniu będzie stanowiła o bezpieczeństwie systemu energetycznego i jakości dostaw. Z dużym prawdopodobieństwem rozwijane będą technologie dla micro-grid i prosumentów, w tym magazyny o skali do 50 kWh. Kolejnym zauważalnym trendem będzie przyspieszenie rozwoju elektromobilności. Wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną i produkty powiązane (infrastruktura sieciowa, nowe usługi). Z drugiej strony, wyzwaniem będzie zapewnienie dodatkowego zapotrzebowania na moc w godzinach szczytu porannego i popołudniowo-wieczornego. Konieczne będzie odpowiednie dostosowanie oferty dla właścicieli pojazdów elektrycznych i stworzenie systemu zachęt do ładowania pojazdów w godzinach nocnych –  aby zbilansować zapotrzebowanie na moc.

Wyniki wyszukiwania: