Strategiczne kierunki działań

 • 103-1 (401)
 • 103-2 (401)
 • 103-3 (401)
image/svg+xml

Strategicznymi kierunkami działań obszaru HR są:

 • dążenie do utrzymania oraz przyciągania do organizacji pracowników o kompetencjach zgodnych z potrzebami biznesowymi
 • kreowanie środowiska pracy wspierającego innowacyjność
 • stwarzanie możliwości ciągłego rozwoju kompetencji kadry menedżerskiej i pracowników oraz
 • promowanie idei organizacji uczącej się

 • 102-41
 • 102-8

Ważnym obszarem naszej codziennej pracy jest dbałość o efektywność i spójność działań HR w całej Grupie, tak aby pracownicy poszczególnych spółek objęci byli spójnymi regulacjami. Ma to szczególne znaczenie w kontekście tego, iż ponad 93% pracowników Grupy TAURON objętych jest umowami zbiorowymi.

TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON Ciepło TAURON Ekoenergia TAURON Wydobycie TAURON Wytwarzanie TAURON Obsługa Klienta TAURON Sprzedaż TAURON Sprzedaż GZE TAURON Dystrybucja TAURON Dystrybucja Pomiary TAURON Dystrybucja Serwis Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Łącznie
Całkowita liczba zatrudnionych 464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427 297 13 7 770 1 521 81 111 4 88 1 311 526 25 815
Całkowita liczba pracowników objętych umowami zbiorowymi 0 275 1 430 178 6 636 2 646 2 427 297 13 7 753 1 517 79 0 0 88 904 0 24 243
Odsetek pracowników objętych umowami zbiorowymi 0,0% 100,0% 98,5% 100,0% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 99,7% 97,5% 0,0% 0,0% 100,0% 69,0% 0,0% 93,9%

Nasze działania koncentrują się na ujednoliceniu rozwiązań w zakresie zatrudniania i wynagradzania pracowników, przy zachowaniu specyfiki ich pracy, ale także standardów obowiązujących wszystkie spółki Grupy TAURON.

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Umowy o pracę
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:  464 275 1 452 178 6 651 2 646 2 427 297 13 7 770 1 521 81 111 4 88 1 311 526 25 815
kobiety 206 43 264 41 640 453 1 782 161 7 1 152 271 32 28 3 5 422 36 5 546
mężczyźni 258 232 1 188 137 6 011 2 193 645 136 6 6 618 1 250 49 83 1 83 889 490 20 269
w tym:
na czas określony (w tym na okres próbny i na zastępstwo): 78 30 54 15 499 48 317 67 1 200 0 6 49 0 0 696 65 2 125
kobiety 38 8 6 3 18 10 254 32 0 34 0 3 13 0 199 9 627
mężczyźni 40 22 48 12 481 38 63 35 1 166 0 3 36 0 497 56 1 498
na czas nieokreślony: 386 245 1 398 163 6 152 2 598 2 110 230 12 7 570 1 521 75 62 4 88 615 461 23 690
kobiety 168 35 258 38 622 443 1 528 129 7 1 118 271 29 15 3 5 223 27 4 919
mężczyźni 218 210 1 140 125 5 530 2 155 582 101 5 6 452 1 250 46 47 1 83 392 434 18 771

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Pracownicy zatrudnieni na innych zasadach niż umowa o pracę
Łączna liczba pracowników zatrudnionych na innych zasadach niż umowa o pracę:  24 18 11 8 263 111 191 12 0 129 20 6 6 4 7 652 56 1 518
kobiety 8 7 3 1 18 21 144 5 0 62 12 2 0 1 1 176 6 467
mężczyźni 16 11 8 7 245 90 47 7 0 67 8 4 6 3 6 476 50 1 051
Osoby na kontraktach menedżerskich: 4 2 3 2 2 4 3 4 0 4 2 2 2 1 3 2 2 42
kobiety 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
mężczyźni 4 2 3 2 2 4 2 4 0 4 2 1 2 1 3 2 2 40
Osoby samozatrudnione:  0 0 0 0 0 0 0 3 0 36 0 0 0 0 0 0 6 45
kobiety 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 0 3 0 22 0 0 0 0 0 0 6 31
Pracownicy będący pod nadzorem Grupy: 0 0 0 0 0 0 183 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 197
kobiety 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 150
mężczyźni 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 47
Osoby odbywające praktyki: 1 0 0 0 112 2 2 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 132
kobiety 1 0 0 0 10 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 14
mężczyźni 0 0 0 0 102 2 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 118
Osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilno-prawnej 10 12 4 2 145 101 0 5 0 71 4 0 1 3 1 646 45 1 050
kobiety 3 6 1 0 8 19 0 5 0 46 0 0 0 1 0 174 6 269
mężczyźni 7 6 3 2 137 82 0 0 0 25 4 0 1 2 1 472 39 781
Pracownicy Rady Nadzorczej 9 4 4 4 4 4 3 0 0 3 0 4 3 0 3 4 3 52
kobiety 4 1 2 1 0 2 3 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 18
mężczyźni 5 3 2 3 4 2 0 0 0 2 0 3 3 0 2 2 3 34

Liczba pracowników TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON
Obsługa Klienta
TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia
Pierwsza Kompania Handlowa
Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
Pracujących na umowę o pracę, w tym:
na pełny etat: 456 275 1 449 174 6 651 2 636 2 418 294 9 7 739 1 520 75 109 3 88 1 272 523 25 691
kobiety 202 44 262 41 640 448 1 776 160 5 1 135 271 29 28 3 5 390 34 5 473
mężczyźni 254 231 1 187 133 6 011 2 188 642 134 4 6 604 1 249 46 81 0 83 882 489 20 218
na niepełny etat: 8 0 3 4 0 10 9 3 4 31 1 0 2 1 0 39 3 118
kobiety 4 0 2 0 0 5 6 1 2 17 0 0 0 0 0 32 2 71
mężczyźni 4 0 1 4 0 5 3 2 2 14 1 0 2 1 0 7 1 47

Województwo/ region TAURON Polska Energia Kopalnia Wapienia Czatkowice TAURON
Ciepło
TAURON
Ekoenergia
TAURON
Wydobycie
TAURON
Wytwarzanie
TAURON Obsługa Klienta TAURON
Sprzedaż
TAURON Sprzedaż
GZE
TAURON
Dystrybucja
TAURON
Dystrybucja Pomiary
TAURON
Dystrybucja Serwis
Biomasa Grupa TAURON Polska Energia Pierwsza Kompania Handlowa Nowe Jaworzno Grupa TAURON Wsparcie Grupa TAURON Tauron Serwis Suma
czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony czas określony czas nieokreślony
dolnośląskie 8 25 11 144 64 517 12 51 1 30 2 289 409 3 25 75 88 195 3 557
kujawsko-pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0
lubelskie 0 0 0 0 0 0 0 0
lubuskie 0 0 0 1 0 0 0 1
łódzkie 0 0 0 16 2 1 0 1 18
małopolskie 1 30 243 59 351 3 576 3 337 56 402 28 112 95 1 843 477 9 258 163 5 19 826 7 241
mazowieckie 2 7 0 0 0 0 0 1 2 8
opolskie 3 17 22 100 3 9 657 128 5 24 30 0 18 58 958
podkarpackie 1 281 0 15 2 61 22 1 8 41 29 4 40 425
podlaskie 0 0 0 0 0 0 0 0
pomorskie 0 0 0 0 0 0 0 0
śląskie 76 370 2 54 1 314 148 2 576 44 1 980 175 1 076 27 63 1 11 64 2 703 483 3 35 41 21 4 0 88 339 299 60 424 1 032 11 449
świętokrzyskie 0 0 0 0 0 0 0 0
warmińsko-mazurskie 0 0 0 0 0 0 0 0
wielkopolskie 0 0 1 0 0 0 0 0 1
zachodniopomorskie 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2
Suma 78 386 30 245 54 1 398 15 163 499 6 152 48 2 598 317 2 110 67 230 1 12 200 7 570 0 1 521 6 75 49 62 0 4 0 88 726 585 65 461 2 155 23 660

Co istotne, podejmowane przez nas działania realizowane są przy zachowaniu wysokiej jakości i skuteczności współpracy ze stroną społeczną, z którą prowadzimy konstruktywny i otwarty dialog.

Kluczowymi wskazówkami wyznaczającymi kierunki działań w obszarze kapitału ludzkiego i kapitału intelektualnego są dla nas wyniki z przeprowadzonego badania struktury pokoleniowej Grupy TAURON oraz zadowolenia pracowników Grupy TAURON.

Uzyskane wyniki powyższych badań pozwoliły nam na precyzyjne zidentyfikowanie luki pokoleniowej oraz związanych z nią wyzwań, jak i kwestii związanych z budową kultury organizacyjnej skupionej na efektywności i innowacyjności. W oparciu o wyniki badań zaprojektowane i podjęte zostały działania mające na celu przeciwdziałanie zdiagnozowanym ryzkom. Uwzględniając kierunki strategiczne Grupy TAURON oraz silną koncentrację na innowacyjności, podejmujemy inicjatywy mające na celu zabezpieczenie zarówno kluczowych kwalifikacji niezbędnych do zapewnienia ciągłości podstawowych procesów realizowanych w Grupie, jak również przeciwdziałanie luce kompetencyjnej, wiążącej się z realizacją nowych wyzwań, które często wymagają zupełnie nowych kompetencji. Między innymi temu ma służyć tworzenie przestrzeni do generowania pomysłów, różnych scenariuszy i niestandardowych rozwiązań w ciągle zmieniającym się otoczeniu Grupy.

Świadomość luki pokoleniowej i kompetencyjnej pozwala nam ocenić jakich kwalifikacji i kompetencji może zabraknąć w najbliższych latach w Grupie TAURON, a jakich nowych kompetencji Grupa będzie potrzebować w związku z wyzwaniami „energetyki jutra”. Działania niwelujące skutki obu luk mają już jednak odmienny charakter i koncentrują się na zabezpieczeniu kluczowych kwalifikacji oraz wspieraniu rozwoju tych kompetencji, które będą nam niezbędne do podejmowania nowych wyzwań.

Luka pokoleniowa i kompetencyjna

Badaniem objęte zostały spółki Obszaru Wytwarzania, Wydobycia, Sprzedaży, Dystrybucji, TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o., Bioeko Grupa TAURON Sp. z o.o. (wcześniej Biomasa Grupa TAURON Sp. z o.o.), Wsparcie Grupa TAURON Sp. z o.o., Kopalnia Wapienia „Czatkowice” Sp. z o.o. oraz spółki nieskonsolidowane. Jak pokazują wyniki, w Grupie TAURON 36,2% pracowników to osoby powyżej 50 roku życia, a na przestrzeni najbliższych 10 lat z powodu odejść emerytalnych zabraknąć może blisko 4,5 tys. pracowników. Z badania wynika, że luka pokoleniowa w Grupie TAURON dotyczyć będzie przede wszystkim obszaru Dystrybucji, Wydobycia oraz Wytwarzania. W szczególności zagrożenie brakiem ekspertów dotyczy stanowisk: elektromonter, górnik, obchodowy urządzeń pomocniczych, inżynier elektryk, ślusarz, maszynista, dyspozytor, monter, laborant, elektroenergetyk, próbobiorca czy dyżurny ruchu.

image/svg+xml

Na przełomie 2017 i 2018 r. przeprowadzone zostało pierwsze badanie luki pokoleniowej w Grupie TAURON. Lukę pokoleniową rozumiemy jako brak istotnych i kluczowych z punktu widzenia Grupy TAURON kompetencji, które pozwalają zabezpieczyć realizację podstawowych zadań i procesów.

Zidentyfikowana w ramach badania luka pokoleniowa może wpłynąć na zdolność organizacji do optymalnego realizowania Strategii w najbliższych 10 latach. Jednocześnie przeprowadzone badania pokazały obraz TAURONA jako organizacji wielopokoleniowej. Ta diagnoza zdefiniowała działania HR w 2018 r., których celem jest wyeliminowanie lub niwelowanie ryzyka związanego z brakiem fachowców, potrzebnych do zapewnienia ciągłości głównych procesów produkcyjnych. Działania te mają przede wszystkim na celu odtworzenie kluczowych stanowisk z obszaru core biznesu Grupy oraz zapobieganie długotrwałym procesom rekrutacji i adaptacji na skutek braku dostępności kompetencji na rynku pracy. Stąd wiele z podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych było i jest w dalszym ciągu na podniesienie świadomości kadry zarządzającej i pracowników w tym zakresie. W szczególności duże znaczenie ma budowanie umiejętności pracy w zespołach wielopokoleniowych oraz dostarczenie konkretnych narzędzi, które pozwalają osiągnąć efekt synergii współpracy różnych pokoleń. Zidentyfikowany brak dostępności na rynku pracy pracowników o wymaganych kwalifikacjach zawodowych jest jednym z powodów, dla których Grupa TAURON aktywnie wzmacnia współpracę z sektorem szkolnictwa.

 • 103 -1

Drugi kluczowy kierunek realizowanych działań wyznacza luka kompetencyjna, rozumiana jako niedostosowanie potencjału kompetencyjnego organizacji do wymagań koniecznych do realizacji wyznaczonych celów oraz nowych wyzwań. W celu zniwelowania luki Grupa TAURON podejmuje działania mające na względzie dynamizację rozwoju określonych kompetencji w organizacji, w rozumieniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do sprawnego wdrażania innowacyjnych rozwiązań oraz konieczności rozwoju nowych biznesów. W przyszłym, nie do końca dającym się określić otoczeniu gospodarczym znaczenie innowacyjnych kompetencji przybiera na sile. Wartość rynkowa tworzona jest nie przez jednostki posiadające odpowiednie umiejętności, ale przez zespoły zdolne wykonać stawiane przed nimi zadania. Praktyka rynkowa potwierdza, że zespół stanowić będzie podstawową jednostkę przyszłych struktur organizacyjnych, charakteryzujących się wysoką zmiennością oraz elastycznością. Działania rekrutacyjne w Grupie TAURON ukierunkowywane są na możliwość tworzenia innowacyjnych zespołów tworzonych z kompetentnych ludzi o odmiennych i uzupełniających się umiejętnościach, ale działających na podstawie wspólnych norm i wartości. Podstawą budowania efektywnych zespołów jest ich różnorodność i otwartość. Stanowi to integralną część zarówno działań biznesowych Grupy TAURON, jak i funkcjonującej Polityki Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Grupie TAURON. Spółki Grupy TAURON stosują politykę równego traktowania oraz dążą do zapewnienia różnorodności w zakresie płci, kierunku wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego w odniesieniu do wszystkich pracowników, a w szczególności organów spółki i jej kluczowych menedżerów.

Kultura pracy zespołowej, różnorodność, doświadczenie oraz kompetencje poszczególnych członków zespołów będą wykorzystane zarówno przy okazji podnoszenia efektywności realizowanych procesów, jak i w aktywności zespołów ukierunkowanych na radykalne projekty, których celem jest opracowanie nowych produktów, technologii czy wejście na nowe rynki.

Badanie zadowolenia

Istotne znaczenie dla podejmowanych kierunków działań w obszarze HR miały także wyniki przeprowadzonego w 2017 r. Badania zadowolenia pracowników Grupy TAURON, które umożliwiły identyfikację mocnych i słabych punktów naszej kultury organizacyjnej  oraz zaprojektowanie działań wzmacniających i rozwijających. Celem badania było poznanie opinii pracowników na najważniejsze tematy dotyczące środowiska pracy, które mają wpływ na poziom zadowolenia z pracy. Poziom zadowolenia pracowników wyrażony został poprzez następujące wskaźniki:

 • zadowolenie (satysfakcja ogólna);
 • lojalność;
 • zaangażowanie;
 • komunikacja;
 • relacje pracownicze;
 • komunikacja kierownicza;
 • postawy kierownicze;
 • bezpieczeństwo i warunki BHP.

Wyniki badania stanowiły główny czynnik do opracowania planów działania realizowanych w 2018 r., których celem było zwiększenie satysfakcji z pracy w Grupie TAURON. Plany działania, opracowane przez poszczególne spółki, skupiały się na poprawie tych wskaźników, z których pracownicy danej spółki byli w najmniejszym stopniu zadowoleni, oraz utrzymaniu wysokiego poziomu pozostałych wskaźników. Kluczowe inicjatywy podejmowane w 2018 r. przez spółki dotyczyły usprawniania obszaru komunikacji w ramach zespołów, z którymi na co dzień współpracujemy, jak również wzmacniania procesu komunikacji na temat istotnych inicjatyw czy zmian zachodzących w spółce i Grupie TAURON.

W 2018 r. zrealizowano szereg programów rozwojowych dedykowanych kadrze menedżerskiej, część z nich wynikała bezpośrednio z inicjatyw po badaniu zadowolenia pracowników, część była wynikiem działań ukierunkowanych na wzmocnienie kompetencji zarządczych pracowników na strategicznych stanowiskach.

Wyniki wyszukiwania: