Misja, wizja oraz wartości

Zamierzenia strategiczne Grupy Kapitałowej TAURON opisują Misja i Wizja. Największy potencjał do wzrostu widzimy w rozwoju sprzedaży produktów i usług jak najlepiej dostosowanych do potrzeb naszych obecnych i przyszłych klientów. Grupa Kapitałowa TAURON dostosowuje swój profil działalności w kierunku pełnej koncentracji na kliencie, dostrzegając potencjał nowych produktów, kompatybilnych usług, nowoczesnych kanałów kontaktu jako odpowiedzi na potrzeby klientów.

image/svg+xml

Misja TAURONA

Z pasją i zaangażowaniem dostarczamy nowoczesne rozwiązania, które dają energię w ciągle zmieniającym się świecie.

image/svg+xml

Wizja TAURONA

Jesteśmy firmą, która najlepiej w polskiej branży energetycznej odpowiada na potrzeby klientów.

Wartości Grupy

Kluczowymi wartościami, wspierającymi realizację Misji, Wizji i Strategii, są Partnerstwo, Rozwój i Odwaga.

tauron-model-inforgrafiki-85 tauron-model-inforgrafiki-85

Wartości odzwierciedlają sposób, w jaki Grupa Kapitałowa TAURON chce osiągać wyznaczone cele. Istotą Partnerstwa jest nastawienie na klientów, budowę trwałych relacji i zaangażowanie. Rozwój oznacza otwartość na innowacyjność, rozwój umiejętności i wiedzy oraz poszukiwanie coraz lepszych rozwiązań odpowiadających potrzebom klientów i podnoszących jakość usług. Odwaga oznacza śmiałość, determinację oraz zaangażowanie i pasję w realizacji wspólnych celów.

Połączenie tych wartości prowadzi do lepszego rozumienia oczekiwań klientów, pozwala odpowiedzieć na wyzwania rynku i umacnia kulturę organizacyjną Grupy.

Wyniki wyszukiwania: