Komentarz Prezesa

W dzisiejszych czasach ryzyko stanowi integralną część każdej działalności biznesowej, a zarządzanie ryzykiem stało się warunkiem koniecznym w każdym efektywnie działającym przedsiębiorstwie. W Grupie TAURON funkcja ta jest szczególnie istotna. Kładziemy wyjątkowy nacisk na wczesną identyfikację zagrożeń i podejmowanie skutecznych działań mających na celu zarówno minimalizację negatywnych skutków ryzyka, jak również możliwość wykorzystania potencjału pojawiających się szans. Stosowane przez nas aktywne podejście do zarządzania ryzykiem  jest konsekwencją przyjętych priorytetów Grupy, do których w pierwszej kolejności należy zachowanie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To odbywa się równolegle biorąc pod uwagę budowę i maksymalizację wartości przedsiębiorstwa dla naszych akcjonariuszy.

Filip Grzegorczyk

Prezes Zarządu

Wyniki wyszukiwania: