Proces zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem jest oparte o proces ukierunkowany na odpowiednio wczesne zapobieganie skutkom zidentyfikowanych zagrożeń i efektywne podejmowanie decyzji, a także na jak najlepsze zrozumienie ewentualnych niepożądanych skutków materializacji ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym to ciągłe działania obejmujące identyfikację ryzyka, ocenę ryzyka, planowanie reakcji na ryzyko, wdrażanie przyjętej reakcji na ryzyko oraz komunikację pomiędzy uczestnikami procesu zarządzania ryzykiem.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym został przedstawiony na schemacie poniżej.

tauron-model-inforgrafiki-19 tauron-model-inforgrafiki-19

Etapy zarządzania ryzykiem korporacyjnym w Grupie TAURON:

Identyfikacja ryzyka polega na ustaleniu potencjalnych zdarzeń mogących wpłynąć na realizację celów biznesowych Grupy.

Ocena ryzyka polega na określeniu możliwych finansowych i niefinansowych skutków materializacji ryzyka wpływającego na realizację określonych celów.

Planowanie reakcji na ryzyko polega na przygotowaniu dedykowanych reakcji dla zidentyfikowanego ryzyka w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów.

Wdrażanie przyjętej reakcji na ryzyko polega na wprowadzeniu w życie przygotowanej reakcji na zidentyfikowane ryzyko.

Komunikacja polega na ciągłym przepływie informacji między uczestnikami procesu, co ma zapewnić pełną wiedzę na temat bieżącego stanu ryzyka oraz skuteczność reakcji. Elementem tego procesu jest również okresowe raportowanie o ryzyku.

Przepływ informacji w ramach zarządzania ryzykiem w Grupie TAURON został zobrazowany na poniższym schemacie.

tauron-model-inforgrafiki-20 tauron-model-inforgrafiki-20

Wyniki wyszukiwania: